Yenifakılı İlçesi 330 ada 1 parsel numarasında kayıtlı iki katlı kerpiç bina vasıflı taşınmaz( mevcut hali 3 katlı kargir yapı) 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesi gereğince açık teklif suretiyle satılacaktır.
İhale ilanını görmek için tıklayınız.