BAŞVURU FORMU
Yenifakılı İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı
 
 
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ
 
T.C. Kimlik/Mersis No:
Adı/Unvanı                  :
 
BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
İl/İlçe                                :
Adresi                               :
Telefon Numarası             :
 
ŞİKAYET EDİLEN BİLGİLERİ
 
Adı/Unvanı                       :
İl/İlçe                                 :
Adresi                                :
Telefon Numarası              :
 
UYUŞMAZLIK KONUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
 
Uyuşmazlık Tarihi           :
Uyuşmazlık Bedeli          :
Uyuşmazlık konusu         :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başvurusu Sahibinin Talebi:
 
Başvurusu Sahibinin İmzası:
 
Başvuru Tarihi                     :